Từ 01/7/2024, trẻ em dưới 6 tuổi làm căn cước cần cung cấp thông tin gì?

Luật Căn cước mới số 26/2023/QH15 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2024. Theo quy định mới, trẻ em dưới 6 tuổi cũng có thể được làm thẻ căn cước nếu có nhu cầu. Vậy với đối tượng này cần cung cấp thông tin gì để làm thẻ căn cước?

Mặt trước của mẫu căn cước mới được Bộ Công an đề xuất áp dụng

cho người từ 0 đến 6 tuổi.

          Thủ tục làm Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi từ ngày 01/7/2024

          Trong trường hợp thông thường: Việc cấp thẻ căn cước cho các trường hợp  trẻ em từ 0 - 6 tuổi sẽ thông qua người đại diện hợp pháp, cụ thể người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục thông qua Cổng dịch vụ công/ứng dụng định danh quốc gia VneID.

          Trong trường hợp trẻ dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh: Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên Cổng dịch vụ công/ứng dụng định danh quốc gia VNeID/trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.

          Đối tượng này không phải thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học.

          - Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo Điều 26 Luật Căn cước năm 2023.

          Trong khi đó, theo quy định cũ tại Đều 25 Luật Căn cước công dân năm 2014, thời hạn được chia theo địa bàn như sau:

          - Tại thành phố, thị xã:

          Cấp mới và cấp đổi: Không quá 7 ngày làm việc.

          Cấp lại: Không quá 15 ngày làm việc.

          - Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo: Không quá 20 ngày áp dụng cho tất cả các trường hợp.

         - Tại các khu vực còn lại: Không quá 15 ngày cho tất cả các trường hợp.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Nguồn: tuoitre.vn
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu