HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

 

Tác giả: L.V.T - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Nguồn: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu