Không bắt buộc đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước

Sáng 27/11/2023, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Căn cước có hiệu lực kể từ 1/7/2024. Với việc đổi tên gọi từ Luật Căn cước công dân sang Luật Căn cước, thẻ Căn cước công dân cũng sẽ có tên gọi mới là Thẻ căn cước. Tuy nhiên, ngay sau khi Luật Căn cước có hiệu lực, không bắt buộc công dân phải đổi thẻ Căn cước công dân thành thẻ căn cước.

Điều 46 Luật Căn cước quy định về chuyển tiếp quy định rõ: Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành là 1/7/2024, sẽ có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Khi hết thời hạn ghi trên thẻ Căn cước công dân hoặc khi công dân có nhu cầu thì liên hệ cơ quan công an để được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Quy định về việc sử dụng Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được áp dụng như đối với thẻ căn cước cấp theo quy định của luật này.

Tác giả: Mai Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu